management: Karla Ciprijanović, dipl.oec direktor Marika Ciprijanović-Klanac marika@ciprijanovic.hr Antonija Jurjević, dipl.ing antonija@ciprijanovic.hr
production: Andrija Gotovac, dipl.ing andrija@ciprijanovic.hr Nenad Kenji, dipl.ing nenad@ciprijanovic.hr Tadija Ivić, dipl.ing tadija@ciprijanovic.hr Ivica Ivanko, dipl.ing ivica@ciprijanovic.hr Tomislav Matek, dipl.ing tomislav@ciprijanovic.hr Damir Jurjević damir@ciprijanovic.hr Dujo Maričić, dipl.ing dujo@ciprijanovic.hr
sales and logistics:   Neven Čukalevski, dipl.oec neven@ciprijanovic.hr Jelena Mandić, mag.oec jelena@ciprijanovic.hr Domagoj Klanac domagoj@ciprijanovic.hr tel. +385 33 400 950 fax. +385 33 400 955
import-export: Julija Peteržilnik, dipl.oec julija@ciprijanovic.hr tel.  +385 33 400 953 fax. +385 33 400 958
accounting: Sanda Becker, dipl.oec sanda@ciprijanovic.hr Jasna Kenji jasna@ciprijanovic.hr tel. +385 33 400 956 Zdenka Đerđ zdenka@ciprijanovic.hr tel.  +385 33 675 245 fax. +385 33 675 244
procurement: Franjo Kovač franjo@ciprijanovic.hr tel. +385 33 400 957 fax. +385 91 675 2464
Žiro računi društva: Raiffeisenbank Austria dd, IBAN: HR4424840081107612875; Erste & Steiermärkische Bank, IBAN: HR0824020061100008402;
Company name: Ciprijanović društvo s ograničenom odgovornošću za preradu i proizvodnju proizvoda od drveta, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge.
information: Ciprijanović d.o.o. Bjeljevina bb 33515 Orahovica tel. +385 33 400 950 fax. +385 33 400 955 info@ciprijanovic.hr
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. MBS: 010042801; OIB društva: 71602716836.
c i p r i j a n o v i Š
CiprijanoviŠ d.o.o., Bjeljevina bb, 33515 Orahovica
ZNROP: Marin Giber, dipl.ing marin@ciprijanovic.hr
home home about about production production tables tables chairs chairs contact contact partners partners gallery gallery copyright Ciprijanovic d.o.o. 2013.