uprava: Karla Ciprijanović, dipl.oec direktor Marika Ciprijanović-Klanac marika@ciprijanovic.hr Antonija Jurjević, dipl.ing antonija@ciprijanovic.hr
proizvodnja: Andrija Gotovac, dipl.ing andrija@ciprijanovic.hr Nenad Kenji, dipl.ing nenad@ciprijanovic.hr Tadija Ivić, dipl.ing tadija@ciprijanovic.hr Ivica Ivanko, dipl.ing ivica@ciprijanovic.hr Tomislav Matek, dipl.ing tomislav@ciprijanovic.hr Damir Jurjević damir@ciprijanovic.hr
prodaja, marketing, logistika:   Neven Čukalevski, dipl.oec neven@ciprijanovic.hr Jelena Mandić, mag.oec jelena@ciprijanovic.hr Domagoj Klanac domagoj@ciprijanovic.hr tel. +385 33 400 950 fax. +385 33 400 955
uvoz-izvoz: Julija Peteržilnik, dipl.oec julija@ciprijanovic.hr tel.  +385 33 400 953 fax. +385 33 400 958
računovodstvo i financije: Sanda Becker, dipl.oec sanda@ciprijanovic.hr Jasna Kenji jasna@ciprijanovic.hr tel. +385 33 400 956 Zdenka Đerđ zdenka@ciprijanovic.hr tel.  +385 33 675 245 fax. +385 33 675 244
nabava: Franjo Kovač franjo@ciprijanovic.hr tel. +385 33 400 950 fax. +385 33 400 955
Žiro računi društva: Raiffeisenbank Austria dd, IBAN: HR4424840081107612875; Erste & Steiermärkische Bank, IBAN: HR0824020061100008402
Naziv tvrtke: Ciprijanović društvo s ograničenom odgovornošću za preradu i proizvodnju proizvoda od drva, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge.
informacije: Ciprijanović d.o.o. Bjeljevina bb 33515 Orahovica tel. +385 33 400 950 fax. +385 33 400 955 info@ciprijanovic.hr
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. MBS: 010042801; Porezni broj: HR71602716836.
home home o nama o nama proizvodnja proizvodnja stolovi stolovi stolice stolice kontakt kontakt partneri partneri galerija galerija
CiprijanoviŠ d.o.o., Bjeljevina bb, 33515 Orahovica
tehnička priprema: Dujo Maričić, dipl.ing dujo@ciprijanovic.hr
ZNROP: Marin Giber, dipl.ing marin@ciprijanovic.hr tel. +385 33 400 959
pravna služba / HR: Dunja Bukovac, dipl.iur tel. +385 33 400 959
copyright Ciprijanovic d.o.o.
c i p r i j a n o v i Š