home home o nama o nama proizvodnja proizvodnja stolovi stolovi stolice stolice kontakt kontakt partneri partneri galerija galerija
Pogon   za   proizvodnju   ploča   i   namještaja (od      drva      bukve,      hrasta,      jasena, oraha...)   ima   kapacitet   za   proizvodnju 600   m3   masivnih   ploča   i   cca   2500   kom različitog   namještaja   mjesečno   (stolovi, komode,     vitrine,     kreveti,     ormari...) Trenutno   proizvodimo   širinski   i   dužinsko širinski         ljepljene         ploče         kao poluproizvode    za    daljnju    uporabu    u proizvodnji   stolova,   stolica,   kuhinjskog namještaja     te     gazišta.     U     redovnom asortimanu    su    i    troslojne    ploče    od bukve,   hrasta,   jasena,   bagrema,   oraha, a    u    sklopu    ovog    pogona    nalazi    se    i ekološka   proizvodnja   drvenog   briketa   i peleta    koje    izvozimo    širom    Europske Unije.    Pogon    stolica    i    polufotelja    ima kapacitete    za    proizvodnju    cca    18000 kom mjesečno.
CiprijanoviŠ d.o.o., Bjeljevina bb, 33515 Orahovica copyright Ciprijanovic d.o.o.
c i p r i j a n o v i Š